Quán trà đá Digital Marketing

LẦM TƯỞNG VỀ SỰ TỰ TIN

Rất nhiều bạn hỏi làm sao để trở nên tự tin hơn, làm sao để trở nên cuốn hút hơn trong mắt người khác.

Bí quyết để tự tin? Nếu các bạn lên mạng tìm kiếm sẽ thấy rất nhiều phương pháp để rèn luyện.Nhưng đa phần các phương pháp đó mình thấy chưa đủ chiều sâu.

TỰ TIN?

Bản thân 2 chữ đó đã nói lên tất cả. Tự tin nghĩa là tự tin tưởng vào bản thân.

TỰ TIN CHỨ KHÔNG PHẢI TỰ ẢO TƯỞNG

Có một điểm nguy hiểm trong các cuốn sách self help, đó là nó hướng người ta đến TỰ ẢO TƯỞNG.

Hãy nhìn thẳng sự thật đi, nếu bạn chả có cái trình độ gì, làm cái gì bạn cũng dốt, làm cái gì cũng kém hơn người khác, bạn lấy cái gì ra tự tin?

Sách thì nói thế này: “ai cũng có thế mạnh của mình”

Nhưng xin lỗi là méo phải như vậy, có những người sinh ra đã có sẵn một năng khiếu nào đó, nhưng cũng có người sinh ra chả có cái thế mạnh gì cả. Hoặc nếu nhìn theo một góc độ tích cực hơn, có thể bạn có thế mạnh đấy, nhưng tìm mãi chưa thấy.

Cho nên, bản chất của sự tự tin là phải xuất phát từ bên trong. Bạn tự tin vì bạn biết mình giỏi một cái gì đó? Nếu bạn đang không có sẵn, hãy tìm nó.

Vậy nên, thay vì dành thời gian để tự khen ngợi bản thân, hãy dành thời gian để giỏi một cái gì đó. Nhưng đó mới chỉ là bước 1.

Bước 2, phải tìm cách biến cái giỏi của mình thành một cái gì đó hữu ích cho bản thân và xã hội.

Bạn có thể giỏi bắt muỗi bằng tay, điều đó sẽ giúp ích cho ai?

Bạn có thể giỏi nhảy lò cò 1 chân, điều đó sẽ giúp ích cho ai?….

Nếu bạn giỏi một cái gì đó, mà nó lại có ích cho xã hôi. Tức là bản thân bạn biết mình có ích, bạn biết xã hội cần mình, đó chính là SỰ TỰ TIN.

Khi đã thực sự tin tưởng vào bản thân từ bên trong, bên ngoài sẽ biểu hiện ra bằng sự lôi cuốn.

Exit mobile version