https://phungthaihoc.com/wp-content/uploads/2019/05/DSC0467-1-740x493.jpg

Profile

Founder at DigiLife Agency
Agency chuyên về Digital Performance
Co-Founder M&P Academy
Học viện Marketing Y Dược
Trainner at VietMoz Academy
Trung tâm đào tạo Digital Marketing.
Trainner at FPTSkillKing
Hệ đào tạo Digital Marketing thuộc đại học FPT
Former Digital Performance Manager at CVI Pharma