https://phungthaihoc.com/wp-content/uploads/2022/05/sach-hay-ve-lang-nghe-cover-740x493.png

Hear and Listen! – Nghe và Lắng!

(Tiếng Việt ở phần sau)

Hear and Listen!

Today a teacher asked me: Among the 4 skills of listening, speaking, reading and writing, what is the hardest skill for you?Although my writing score is always the lowest, I think the hardest skill in the real life is listening. Im quite good at speaking. But the better I speak, the less I listen.

A good speaker can clearly say what’s going on in their head. They can easily say what they want to say. Its good but not enough.A really good speaker must be able to influence others. To do that, you have to speak in a right way that the other person wants to hear. If you can do that, people will listen to you. If you just say what you want, the people will hear, but not listen.

To really listen, you have to use more than just your ears. Sometimes you need the eyes to see, sometimes the nose to smell, sometimes the hands to touch. We must listen while others speak and even when we are speaking.

When others are speaking, we must find out what they really want. Example: When a person asks us for advice, maybe their real purpose is just to tell us how hard they are. If that’s true, our job is just to listen and show them that we understand and empathize. Don’t try to be smart.

When we are speaking, pay attention to the other person’s reaction. Knowing how the other person is feeling and knowing the questions in their head are the keys to being a good speaker. And that will never be easy.

Baguio, 05/12/2022

Iced tea shop owner!


Nghe và Lắng!

Hôm nay có một giáo viên hỏi tôi: Trong 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết, theo em kỹ năng nào khó nhất?Mặc dù điểm viết của tôi luôn thấp nhất, nhưng tôi lại nghĩ kỹ năng khó nhất trong cuộc sống thực là nghe. Tôi khá giỏi trong việc nói. Nhưng càng nói tốt thì tôi lại có vẻ càng yếu trong việc lắng nghe.

Một người nói tốt là khi họ có thể nói rõ ràng những gì đang diễn ra trong đầu họ. Họ có thể dễ dàng nói những gì họ muốn. Ok nó tốt nhưng chưa đủ.

Một người nói giỏi thực sự phải có khả năng ảnh hưởng đến người khác. Để làm được điều đó, bạn phải nói theo cách mà người đối diện muốn nghe. Nếu bạn có thể làm được điều đó, mọi người sẽ lắng nghe bạn. Nếu bạn chỉ nói những gì bạn muốn, người kia sẽ nghe, nhưng không lắng.

Để thực sự lắng nghe, bạn phải sử dụng nhiều hơn đôi tai của mình. Đôi khi bạn cần đôi mắt để nhìn, đôi khi là mũi để ngửi, đôi khi là tay để chạm vào. Chúng ta phải lắng nghe trong khi người khác nói và ngay cả khi chúng ta đang nói.

Khi người khác đang nói, chúng ta phải tìm hiểu xem họ thực sự muốn gì. Ví dụ: Khi một người hỏi chúng ta lời khuyên, có thể mục đích thực sự của họ chỉ là cho chúng ta biết họ đã khó khăn như thế nào. Nếu đó là sự thật, công việc của chúng ta chỉ là lắng nghe và cho họ thấy rằng chúng ta hiểu và cảm thông. Đừng cố tỏ ra thông minh.

Khi chúng ta đang nói, hãy để ý đến phản ứng của người đối diện. Biết đối phương đang cảm thấy như thế nào, biết những câu hỏi trong đầu họ, đó chính là chìa khóa để trở thành một người nói giỏi. Và điều đó sẽ không bao giờ là dễ dàng.

Baguio, 12/05/2022

Chủ quán trà đá!

Thái Học

Tôi là Phùng Thái Học. Tôi thích viết, thích nuôi mèo, thích Digital Marketing, thích chia sẻ và tâm sự thầm kín. Cám ơn bạn đã ghé qua blog của tôi, rất mong được đọc các comment góp ý của các bạn.